รายละเอียดทั้งหมด

  CSR TV พาท่านไปติดตาม "บ้านแพ้วโมเดล" โรงพยาบาลเพื่อคนในชุมชน และโครงการ “Share for child ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ
เพื่อหลายชีวิต

รายละเอียดทั้งหมด

ปีใหม่..ชีวิตใหม่
คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ทำให้ปีใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดากลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

รายละเอียดทั้งหมด

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

26/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดออกวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ  
20/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อ Main Switch,UPSและตู้ Rack จำนวน 5 รายการ  
19/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน
19/10/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง วันละ 3 รอบ 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างทำผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 งาน
19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องมือกายภาพ จำนวน 4 รายการ
19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถเข็นเปลนอนสแตนเลส จำนวน 6 คัน
14/10/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้างจำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง


    ข่าวรับสมัครงาน

14/10/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และพยาบาล  
14/10/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก  
| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |  

    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

18/10/59
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 120 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมระดับโรงพยาบาล  
13/10/59
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3  
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 57 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก  
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 54 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น