• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
23/04/57
ประกาศ เรื่อง ร่าง TOR โครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่แบบ ซี อาร์ม | คุณลักษณะเฉพาะ|เอกสารประกวดราคาซื้อ
2,450,000 บาท
18/04/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศCarrier แบบติดผนัง จำนวน 2 รายการ
132,680 บาท
10/04/57
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
325,900,000 บาท
08/04/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องเลเซอร์ IPL จำนวน 1 เครื่อง
224,700 บาท
02/04/57
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 1 งาน
15,600,000 บาท
24/03/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
180,000 บาท
24/03/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อโปรแกรม EMR SOFT จำนวน 1 ระบบ
107,000 บาท
24/03/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
116,609.67 บาท
19/03/57
ประกาศ เรื่อง โครงการซื้อรถเข็นจ่ายยาผู้ป่วย (Medicine Deliver Cart) จำนวน 6 คัน
168,000 บาท
19/03/57
ประกาศ เรื่อง โครงการซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง
130,000 บาท
12/03/57
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านเดี่ยว ระดับ 5-6 ของ รพ.สต.บ้านคลองตัน จำนวน 1 หลัง
1,050,000 บาท
12/03/57
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน
828,051.60 บาท
07/03/57
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,162 ตารางเมตร 1 หลัง | สรุุปผลการประมาณราคาค่าก่องสร้าง (BOQ)  
326,924,900 บาท
06/03/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันชนิดเคลื่อนที่ได้ (MOBILE X-MIND DC 230V)
164,000 บาท
06/03/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 19 รายการ | รายละเอียดและคุุณลักษณะเฉพาะ  
920,000 บาท
04/03/57
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 1 งาน | สรุุปผลการประมาณราคาค่าก่องสร้าง (BOQ)  
15,671,100 บาท

    ข่าวรับสมัครงาน


    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น
22/11/56
   คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 108/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น
06/11/56
   คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 125/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคารถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
11/10/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 9/2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
11/10/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 8/2556 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว | ดาวน์โหลดแบบประวัติบุคคล | ดาวน์โหลดบัตรเสนอชื่อกรรมการ
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น