• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
24/07/57
ประกาศ เรื่อง เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ รพ.สต.หลักสอง
195,000 บาท
24/07/57
ประกาศ เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ รพ.สต.ทุ่งอินทรีย์
175,000 บาท
24/07/57
ประกาศ เรื่อง งานปรับปรุงรั้วและเสาธง 1 งาน
295,000 บาท
23/07/57
ประกาศ เรื่อง งานติดตั้งกระเบื้องยางห้องผ่าตัด
120,289.40 บาท
21/07/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสาย Handpiece จำนวน 20 ด้าม | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดคุณลักษณะ
1,600,000 บาท
21/07/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดัดแปลงรถตู้ เป็นรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดคุณลักษณะ
600,000 บาท
21/07/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกรอกระดูกระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนความเร็วสูง 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดคุณลักษณะ
800,000 บาท
17/07/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกพร้อมด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
-
17/07/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกพร้อมด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
-
17/07/57
ประกาศ เรื่อง จ้างทำถังตกตะกอน
240,000 บาท
17/07/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จำนวน 3 รายการ
272,850 บาท
16/07/57
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้
-
16/07/57
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดกรอกระดูกระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง
-
10/07/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องล้างไตทางช่องทางอัตโนมัติ | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดคุณลักษณะ
599,200 บาท
02/07/57
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง
480,000 บาท
02/07/57
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-
27/06/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกรอกระดูกระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
800,000 บาท
27/06/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกพร้อมด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
1,320,000 บาท
26/06/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ
116,255.50 บาท
25/06/57
ประกาศ ซ่อมเครื่องเอกซเรย์บนรถ จำนวน 1 งาน
216,386.10 บาท
16/06/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
480,000 บาท
11/06/57
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ แบบ ซี-อาร์ม จำนวน 1 ชุด
2,440,000 บาท
09/06/57
ประกาศ ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 6 ชุด
260,000 บาท

    ข่าวรับสมัครงาน

  •      ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  •     [18/04/57]  ประกาศ รับสมัครงาน เภสัชกร 4 ตำแหน่ง , ช่างประปา 1 ตำแหน่ง และช่างแอร์ 1 ตำแหน่ง
  •     [29/05/57]  ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร.034 419566 , 577

    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น
22/11/56
   คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 108/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น
06/11/56
   คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 125/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคารถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
11/10/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 9/2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
11/10/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 8/2556 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว | ดาวน์โหลดแบบประวัติบุคคล | ดาวน์โหลดบัตรเสนอชื่อกรรมการ
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น