รายละเอียดทั้งหมด

  CSR TV พาท่านไปติดตาม "บ้านแพ้วโมเดล" โรงพยาบาลเพื่อคนในชุมชน และโครงการ “Share for child ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ
เพื่อหลายชีวิต test cssmenu

รายละเอียดทั้งหมด

ปีใหม่..ชีวิตใหม่
คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ทำให้ปีใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดากลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

รายละเอียดทั้งหมด

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

29/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนไม้อัดยาง จำนวน 1 งาน  
23/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด  
23/11/59
ประกาศ เรื่อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้้า  
23/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ  
23/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง  
18/11/59
ยกเลิกประกาศ ประกวดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อด้ามสลายต้อกระจก จำนวน 10 ด้าม
14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อของที่ระลึกงานตรวจสุขภาพ จำนวน 1 รายการ
14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อ Switch สำหรับระบบ Network ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ
14/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม จำนวน 1 งาน
14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อ Server Report โปรแกรม EMR Soft จำนวน 1 รายการ
10/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากระบบน้าเป็นระบบลม จ้านวน 1 งาน


    ข่าวรับสมัครงาน

18/11/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
18/11/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  
08/11/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง (ด่วน)  
14/10/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และพยาบาล
14/10/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก
| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |  

    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
18/10/59
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 120 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมระดับโรงพยาบาล
13/10/59
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 57 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 54 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น