รายละเอียดทั้งหมด

  CSR TV พาท่านไปติดตาม "บ้านแพ้วโมเดล" โรงพยาบาลเพื่อคนในชุมชน และโครงการ “Share for child ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ
เพื่อหลายชีวิต test cssmenu

รายละเอียดทั้งหมด

ปีใหม่..ชีวิตใหม่
คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ทำให้ปีใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดากลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

รายละเอียดทั้งหมด

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

10/02/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
03/02/60
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
02/02/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน 
01/02/60
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงรถตู้พยาบาลพร้อมขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนสถาพจากเดิม เป็นประเภท รย.1 ลักษณะเฉพาะกิจ (ตู้พยาบาล) จำนวน 1 งาน 
31/01/60
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจขั้ว/จอประสาทตา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จักษุประสานมิตร
23/01/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน
23/01/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน
23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED (Tube) 2,885 หลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 1 ชุด>
11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ่นจำลองการฝึกตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 16 ชุด
11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตต่อเนื่องแบบพกพา 1 เครื่อง
11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิด 3 ช่องสัญญาณ แบบพกพาติดตัว จำนวน 1 เครื่อง


    ข่าวรับสมัครงาน

31/01/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
23/01/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  
15/12/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
07/12/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร TPI Tower ชั้น 10
| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |  

    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

13/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 8 เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น