• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
28/05/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
900,000 บาท
25/05/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
11,400,000 บาท
25/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ
10,971,900 บาท
25/05/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ
258,500 บาท
18/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
400,000 บาท
18/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
-
18/05/58
ร่าง TOR เรื่อง การเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
11,400,000 บาท
11/05/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
11,015,700 บาท
07/05/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
07/05/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่ม จำนวน 750 ผืน
264,825 บาท

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น