• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน  
947,000 บาท
21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน  
-
21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน  
1,112,000 บาท
21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน  
-
21/01/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 7,200 ขวด ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับเด็กจำนวน 1,800 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี  
-
21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 7,200 ขวด ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับเด็กจำนวน 1,800 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี  
-
20/01/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้า จำนวน 5 รายการ  
254,713.50 บาท
20/01/58
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน  
105,480.60 บาท
13/01/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องจี้ด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
125,000 บาท
12/01/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
180,000 บาท
12/01/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อห้องอาหารสำเร็จรูป ขนาด 72 ตารางเมตร และระเบียงขนาด 18 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด|เอกสารสอบราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
1,000,000 บาท
09/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง
380,000 บาท
09/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง
-
09/01/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 8 ปี |
-
06/01/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อแผ่น Cassette CR ขนาด 35x43 ซม. จำนวน 5 แผ่น
275,000 บาท
05/01/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 รายการ | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ
840,000 บาท
30/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ
950,000 บาท
30/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสะแก | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ
1,150,000 บาท
30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 150,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1 ปี
1,200,000 บาท
30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง
1,098,000 บาท
30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อมอเตอร์เจาะและคว้านกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
600,000 บาท
30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง
-
30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อมอเตอร์เจาะและคว้านกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
-
25/12/57
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง NICU จำนวน 1 งาน
138,000 บาท
25/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 150,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1 ปี
-

    ข่าวรับสมัครงาน

  •      ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  •     [19/01/58]  ด่วน ประกาศรับสมัคร แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพิ่มเติม | ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) รับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่ว หรือ แพทย์ใช้ทุน ปี 2-3 จำนวนหลายอัตรา และทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะทำการสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 034-419566, 9577  

    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
09/12/57
   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ