รายละเอียดทั้งหมด

  CSR TV พาท่านไปติดตาม "บ้านแพ้วโมเดล" โรงพยาบาลเพื่อคนในชุมชน และโครงการ “Share for child ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ
เพื่อหลายชีวิต

รายละเอียดทั้งหมด

ปีใหม่..ชีวิตใหม่
คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ทำให้ปีใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดากลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

รายละเอียดทั้งหมด

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

15/07/59
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน 
15/07/59
ประกาศ เรื่อง จ้างทำสติกเกอร์ติดรถแผนกตา จำนวน 1 รายการ 
08/07/59
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่อง SERVER จำนวน 1 รายการ
30/06/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อผ้าปูเตียง ผ้าขวางเตียง ปลอกหมอน จำนวน 3 รายการ  
22/06/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ
15/06/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจขั้วจอประสาทตา จำนวน 1 งาน
07/06/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 21/2559 เรื่อง เปิดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
01/06/59
ประกาศ เรื่อง เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 7 รายการ
31/05/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/05/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงถนนพื้นผิวถนนทางเข้า-ออก จำนวน 1 งาน
13/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 3 รายการ
04/05/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ
03/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSAN Storage สำหรับรองรับการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ


    ข่าวรับสมัครงาน

10/05/59
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพิ่มเติม จำนวน 4 อัตรา  
30/03/59
ดาวน์โหลด Present ความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (07-58)
23/03/59
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป           จำนวน 12 อัตรา
11/03/59
ประกาศ เรื่อง ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
24/02/59
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ / เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง
| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |  

    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

28/03/59
ประกาศ เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
01/03/59
คำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
12/02/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านบริหาร
16/10/58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น