รายละเอียดทั้งหมด

  CSR TV พาท่านไปติดตาม "บ้านแพ้วโมเดล" โรงพยาบาลเพื่อคนในชุมชน และโครงการ “Share for child ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ
เพื่อหลายชีวิต

รายละเอียดทั้งหมด

ปีใหม่..ชีวิตใหม่
คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ทำให้ปีใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดากลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

รายละเอียดทั้งหมด

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ICU 1 จำนวน 1 งาน  
23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ไตเทียม 1 จำนวน 1 งาน  
23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ไตเทียม 2 จำนวน 1 งาน  
23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดมือบีบ จำนวน 19 ชุด  
23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 20 ชุด  
23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องซีลปิดผนึกซอง จำนวน 10 ชุด.  
21/09/59
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2  
20/09/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ  
20/09/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 16 เครื่อง | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ  
15/09/59
ประกาศ เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
12/09/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ
12/09/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ
01/09/59
ประกาศ เรื่อง เสื้อผ้าสำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 6 รายการ


    ข่าวรับสมัครงาน

26/09/59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 อัตรา  
| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |  

    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

28/03/59
ประกาศ เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
01/03/59
คำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
12/02/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านบริหาร
16/10/58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น