แผนกศัลยกรรม

Doctor

นพ.สุรพงษ์ บุญประเสริฐ
ศัลยแพทย์

Doctor

นพ.วรวุฒิ พิทยศิริ
ศัลยแพทย์

Doctor

นพ.พันดา เอี่ยมไตรรัตน์
ศัลยแพทย์

Doctor

นพ.ชัชวาล อุดมโภชน์
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ


Doctor

พญ.สุพิชามณฑ์ รุจินิธิวัฒน์
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Doctor

นพ.พรทวี อริยานนท์
ศัลยแพทย์ทรวงอก

Doctor

นพ.ทศพร เลี้ยงอยู่
ศัลยแพทย์

Doctor

นพ.สราวุธ สีเหลืองสวัสดิ์
ศัลยแพทย์ทรวงอก


Doctor

นพ.สมภพ พัทธยกุล
ศัลยแพทย์ทรวงอก