สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital Reseach Ethic committee
โทรศัพท์ +6634-419555 Ext. 9290
โทรสาร +6634-419567
Email : research.bgh@gmail.com
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ
หยุด วันนักขัตฤกษ์และตามประกาศของโรงพยาบาล