โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

   ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น แจ้งความจำนงบริจาคได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 034-419511, แผนกการเงินและบัญชี โทร. 034-419526, แผนกประชาสัมพันธ์ และ Call Center โทร. 034-419555 หรือโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โครงการสร้างศูนย์การแพทย์" เลขที่บัญชี 745-026-760-8 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว

  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่มีสถานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกข้างที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ายมาสร้างใหม่และยกระดับเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ในที่ดินประชาชนบริจาคจำนวน 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา (ปัจจุบัน 20 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา) โรงพยาบาลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นองค์การมหาชน ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ให้เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐให้มีความอิสระคล่องตัวกว่าเดิม

  ปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1,800 คน/วัน และผู้ป่วยใน จำนวน 300 คน/วัน ซึ่งขยายจำนวนเตียงจาก 120 เตียง เป็น 300 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอในการให้บริการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จัดทำ “โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 200 เตียง โดยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่ซับซ้อน ได้แก่ จักษุแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง ฯลฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น

ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือด้านล่างนี้

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ