โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ช่องทางการบริจาค1. การโอนเงิน ชื่อบัญชี "โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)"

    ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
    ธนาคารกรุงไทย
สาขาบ้านแพ้ว
745-0-25870-6
    ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบ้านแพ้ว
315-2-42415-8
    ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยเทสโก้โลตัสบ้านแพ้ว
962-2-06698-1
    ธนาคารกรุงเทพ
สาขาบ้านแพ้ว
371-0-33532-8
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาสมุทรสาคร
121-9-28290-5
    ธนาคารธนชาต
สาขาบ้านแพ้ว
368-6-01805-5
    ธนาคารออมสิน
สาขาบ้านแพ้ว
051-3-00523522


2. การโอนเงินบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


    ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โครงการสร้างศูนย์การแพทย์"
    ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์

    เลขที่บัญชี 745-0-26760-8


3. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


    กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
    เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
    โทรศัพท์ : 082-4762773
    E-mail : donation.bgh@gmail.com Line ID : d_bgh