แผนกหู คอ จมูกแพทย์หญิงนุจรี  เมศร์จันทร์ฉาย

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาแพทย์หญิงวิภารัตน์ มาภักดี

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ทีมแพทย์ของเรา