แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์ปรีดี คิวตระกูล

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เฉพาะทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอทีมแพทย์ของเรา