แผนกวิสัญญีแพทย์หญิงพัดชา  ชัยจรีนันท์

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา


นายแพทย์ภูริ  สุเมธนภิส

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา


แพทย์หญิงเกศรา  นันทาภิรมย์พร

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา อนุสาขาการระงับปวด


นายแพทย์วีรเศก ภู่พวงไพโรจน์

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา


แพทย์หญิงกมลพร นรไกร

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยาทีมแพทย์ของเรา