แผนกสุขภาพใจ

Doctor

นพ.จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล
จิตแพทย์

Doctor

นพ.กัมพล เพชรรัชตะชาติ
จิตแพทย์

Doctor

นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น