หน้าแรก การบริการ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการตามมาตรา 6 คือ
          1) ให้บริการด้านการรักษาพยายบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพามมาตรฐานทางการแพทย์
          2) ดำเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยาบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
          3) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน โดยการดำเนินการต้องไม่เป็นการดำเนินการที่มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลัก

          ปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 198 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ภายใต้การบริการที่รวดเร็ว อบอุ่น และมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของบุคลากรที่พร้อมให้บริการด้วยไมตรีจิต ทั้งยังมีการพัฒนาสถานที่ อาทิ สร้าง "ตึกเฉลิมพระเกียรติ" สูง 4 ชั้น "ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา" และ "ตึกสมเด็จย่า 2 (ตึกใหม่)" ซึ่งทั้งสองเป็นตึกสูง 5 ชั้น เป็นต้น ภายในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ครบครันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด และสะดวกสบาย เป็นการให้บริการลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจแก่ชุมชน โดยจัดตั้งสาขาการให้บริการ และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่าง ๆ (Primary Care Unit) อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง และศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-419555


เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรนัดหมายการตรวจรักษาได้ที่ โทร.02-1427451, 02-1438391 ในวันและเวลาราชการ