หน้าแรก การบริการ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร)

ศูนย์ทันตกรรม (BDEX) โรงพยาบาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ให้บริการดังนี้
  1. การปรึกษาและตรวจเอกซเรย์
  2. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  3. การอุดฟัน
  4. การรักษาโรคเหงือก
  5. ศัลยกรรมช่องปาก
  6. การรักษาคลองรากฟัน
  7. ทันตกรรมจัดฟัน
  8. ทันตกรรมรากเทียม
  9. การใส่ฟัน
  10. การฟอกสีฟัน
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรนัดหมายการตรวจรักษาได้ที่ โทร.02-143-8778 ในวันและเวลาราชการ