ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

28/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 335/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 334/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงานคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 333/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดศูนย์ทันตกรรม Premium จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 332/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 331/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา สำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 328/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 327/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา สำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 325/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 261,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน
14/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 324/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประตู หน้าต่าง พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 323/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตกแต่งหน้าลิฟต์ ทั้ง 4 ชั้น ของอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 322/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งงานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ของอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 321/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 320/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องรักษาด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อง Valon รุ่น 5 G (Computer For 5 G) ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 318.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับใช้ในงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 317/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบคิว ด้วย RFID พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำหรับแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ, แผนก หู คอ จมูก และภูมิแพ้, แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินรีเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 316/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผล LFD SMART SIGNAGE DISPLAY ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งบริเวณส่วนต้อนรับบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 315/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา พร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 314/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมบอร์ดและห้องประชุมใหญ่ภายในบริเวณชั้น 10 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 312/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 10 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 313/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเพิ่มเติมศูนย์รังสีวินิจฉัย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 311/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 310/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก จำนวงน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 309/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง สำหรับงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 307/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา สำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด
23/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 306/2561 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 305/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์และภาพนิ่ง เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ โครงการทำดีให้คนมองเห็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 303/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 304/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม IOL Master จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 302/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 3 คัน
15/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 301/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 300.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีรองพื้นทาอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 300/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากรุผนังข้างลิฟท์ ที่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 299/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผ้าม่าน และมู่ลี่ พร้อมติดตั้งภายในหน่วยงาน ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 298/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเฟอร์นิเจอร์ ของงานรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 291/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมต่อระบบ EMR Soft กับ ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Information System RIS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 296/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 พนักพิง สีไม้จีบาโน่/ที่นั่งบุหนังเทียมสีน้ำตาล จำนวน 12 ชุด สำหรับแผนกศูนย์เคมีบำบัดและโรคเลือด ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 295/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาสสีครีม จำนวน 25 แถว สำหรับแผนกคลินิกพิเศษผู้ป่วยนอก อายุรกรรม และแผนกคลินิกพิเศษผู้ป่วยนอกสูติ นรีเวชกรรม ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 293/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำห้องพระที่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 292/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ยี่ห้อ Richard Wolf จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 291/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 290/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง สำหรับงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/11/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 41/2561 การซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 ชุด ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
05/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 289/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/11/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำห้องพระที่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน
05/11/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซ่อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ยี่ห้อ Richard Wolf จำนวน 1 งาน
02/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 288/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์สแกนแบบ Confocal Scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 287/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนทางออกด้านหลังโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 286/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก กระเป๋าเอกสารหนังเทียมเย็บ สำหรับผู้บริหาร โครงการสร้างเสริมสัมพันธ์ผู้รับบริการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 650 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 285/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก หมอนรองคอ จำนวน 1,350 ใบ สำหรับผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสัมพันธ์ผู้รับบริการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง สำหรับงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 284/2561 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 283/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอ TOUCH SCREEN ALL IN ONE ขนาด 27 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง สำหรับห้องผ่าตัด ตึก 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อของที่ระลึก กระเป๋าเอกสารหนังเทียบเย็บ จำนวน 650 ใบ สำหรับผู้บริหารโครงการสร้างเสริมสัมพันธ์ผู้รับบริการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
30/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อของที่ระลึก หมอนรองคอ จำนวน 1,350 ใบ สำหรับผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสัมพันธ์ผู้รับบริการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ฮงค์การมหาชน)
30/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงทางออกด้านหลังโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน
29/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 282/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนเมนท่อน้ำใช้อาคารสมเด็จย่า 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนเมนท่อน้ำใช้อาคารสมเด็จย่า 1 จำนวน 1 งาน
26/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 281/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 280/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงาน ICU และ CCU อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 279/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวอลล์ลเปเปอร์ ผ้าม่าน และมู่ลี่ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 277/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 10 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
26/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 276/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งภายใน โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 276/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมห้องสำรองออกซิเจน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้งวอล์ลเปเปอร์ ผ้าม่าน และมู่ลี่ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
25/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงาน ICU แล ะCCU อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
24/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาต่อเติมห้องสำรองออกซิเจน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
22/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สำหรับศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
22/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 275/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงานเภสัชกรรม อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 274/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สำหรับศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 273/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งงานระบบเสียง Public Address ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 272/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์ชนิดมุมกว้าง จำนวน 2 ชุด, เลนส์ชนิด 90 จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขา สาทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 271/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาล จำนวนพื้นที่ 1,100 ตารางเมตร (ลอกผิวดินเดิม ปรับผิวบดอัด ลาดยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาล จำนวนพื้นที่ 1,100 ตร.ม. (ลอกผิวดินเดิม ปรับผิวบดอัด ลาดยางมะตอย)
18/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งงานระบบเสียง Public Address ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
19/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 269/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือด ชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 8 เครื่อง
18/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 268/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
18/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 267/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
16/10/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 10 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 265/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Switch สำหรับติดตั้งระบบ Network ภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 264/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับติดตั้งภายในตู้ Kiosk ระบบ Self Payment จำนวน 5 ชุด ติดตั้งบริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 263/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งงานระบบเสียงสำหรับห้งอประชุมชั้นผู้บริหาร ชั้น 10 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับติดตั้งภายในตู้ Kiosk ระบบ Self Payment จำนวน 5 ชุด ตั้งบริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
11/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อ Switch สำหรับติดตั้งระบบ Network ภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
11/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 261/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์สแกน แบบ Confocal Scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 260/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ออกแบบงานตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น จำนวน 1 งาน
10/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 260.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ Smart Hospital จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งระบบเสียงสำหรับห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 ชุด
09/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 259/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ จัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคารสูง จำนวน 3 คัน
08/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 258/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ สำหรับปลูกโดยรอบบริเวณอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 257/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ้จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไฟ LED พร้อมติดตั้งที่อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 256/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผล LFD SMART DISPLAY ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 6 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณส่วนต้อนรับบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 255/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกล้องส่องตรวจแบบแขวน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 254/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานต่างๆ และป้ายตัวเลขติดหน้าลิฟท์ ภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 253/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดจอประสาทตาชนิดระบบโฟกัสด้วยระบบมือหมุนที่มีระบบกลับภาพในตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์สแกน แบบ Confocal Scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/10/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อต้นไม้ สำหรับปลูกโดยรอบบริเวณอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
02/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 251/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ สาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 10 เส้น
02/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 250/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์สแกน แบบ Confocal Scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 ชุด
01/10/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 249.2/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/61
แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
27/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 249/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องตรวจภายในแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 248/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 19 แห่ง ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 247/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกทันตกรรมบ้านแพ้วพรีเมี่ยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 245/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 244/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ และศูนย์รวมและชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 242/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม และเก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับใช้ภายในห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 241/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง จำนวน 18 ตู้ สำหรับใช้ในหน่วยงานต่างๆ ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 240/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมอเนกประสงค์ หอพักผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 229/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรื่องดมยาสลบ ชนิด 3 Gas พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 228/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยก่า 11 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 227/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 224/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายติดผนัง รายนามผู้บริจาค บริเวณชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 221/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการเหล็กรับจอ LED ภายในห้องประชุม ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 220/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพ LED พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในห้องประชุม ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 219/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากรุผนังบริเวณด้านหน้าแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และแผนกรังสีวิทยา ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 218/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้น เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร เพื่อรองรับการปูหินแกรนิต ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 217/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผล LFD SMART DISPLAY ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 6 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณส่วนต้อน ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 216/2561 เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีบงบประมาณ 2562
05/09/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 214/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกทันตกรรม บ้านแพ้ว พรีเมี่ยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/2561 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกทันตกรรม บ้านแพ้ว พรีเมี่ยม จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
31/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 212/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินแกรนิตเทาจีนพ่นไฟ สำหรับปูพื้นบริเวณด้านข้างของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 250 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 211/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกทันตกรรม บ้านแพ้ว พรีเมี่ยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 210/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
30/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 209/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องยาง ห้องประชุมและหอพักผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ ชั้น 10 ศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 208/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรรศน์ตรวจตา พร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 207/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบคิวสำหรับศูนย์จักษุ ด้วย RFID พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 206/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวตลอด 72 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 181/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 204/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 203/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 202/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 201/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 200/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 Gas พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 199/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่และศูนย์รวมและชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 197/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/08/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/08/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/08/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่และศูนย์รวมและชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 195/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 194/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับให้บริการแผนกผู้ป่วยในชั้น 6 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 193/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 192/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟาผ้า สำหรับใช้ในห้องพักผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 191/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 190/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/08/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/2561 การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
16/08/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ...... การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ สิงหาคม 2561
16/08/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ...... การซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระบบ จำนวน 1 ระบบ ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ สิงหาคม 2561
16/08/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 188/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีฝ้าเพดาน และงานทาสีภายในและภายนอก อาคารศูนย์การแพทย์ 4 ชั้น ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 187/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 186/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 185/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 ระบบ
14/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 184/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 183/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 182/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 181/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัด Macro Needle Holder จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 180/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 179/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำเฟอร์นิเจรอ์ส่วนงานต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อโซฟาผ้า สำหรับใช้ในห้องพักผู้ป่วย ชั้น 6 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
08/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องมือผ่าตัด Macro Needle Holder จำนวน 2 อัน
08/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาทาสีฝ้าเพดาน และงานทาสีภายในและภายนอก อาคารศูนย์การแพทย์ 4 ชั้น
07/08/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 177/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดก๊อกน้ำอัตโนมัติ และชุดโถปัสสาวะชาย สำหรับใช้ภายในห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาเดินสายระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
06/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ชุดก๊อกน้ำอัตโนมัติ และชุดโถปัสสาวะชาย สำหรับใชภายในหองน้ำสาธารณะ ชั้น 10 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
03/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 176/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานทำผนังรอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 175/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ุชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/08/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 174/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนงานต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
01/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคลากรภายนอกจัดทำป้ายกล่องไฟ LED จำนวน 4 รายการ สำหรับติดตั้งที่อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
01/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
01/08/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 100 กิโลกรัม ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
26/07/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 173/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่และศูนย์รวมและชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแขวนเพดาน
26/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมางานทำผนังรอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training Center)
25/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 171/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
25/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 169/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 Gas พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
25/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 168/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
25/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 167/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
25/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 166/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง จำนวน 1 ชุด
25/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 165/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่และศูนย์รวมและชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแขวนเพดาน
25/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 เตียง
25/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 เตียง
24/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 164/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 162/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผล VIDEO WALL ขนาด 46 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 160/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่อง Server จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 159/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 158/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 157/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 156/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 43 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และติดตั้ง จำนวน 26 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 155/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ ..../....... เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกดวยคลื่นความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 153/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ | เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2561 การซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
17/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 152/2561 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA | เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2561 การเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
16/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 151/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Core Swtich สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network ระหว่างห้อง Server Room จำนวน 2 เครื่อง และ Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network จำนวน 7 ชุด ติดตั้งภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 150/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/2561 การซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
13/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 149/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 148/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำประตูอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งเป็นประตูทางเข้า ออกของห้องน้ำ, ห้องเจ้าหน้าที่ และห้องพักพยาบาล ของชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 3 ชุด
12/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 147/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในแผนกซักฟอก จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 146/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ Core Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network ระหว่างห้อง Server Room จำนวน 2 เครื่อง และ Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network จำนวน 7 ชุด ติดตั้งภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
12/07/61
(ร่าง) ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะยูนิตทันตกรรม
12/07/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ยูนิต ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ กรกฎาคม 2561
11/07/61
(ร่าง) ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/07/61
(ร่าง) ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/07/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ กรกฎาคม 2561
11/07/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ กรกฎาคม 2561
09/07/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ กรกฎาคม 2561
09/07/61
(ร่าง) ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 145/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 144/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2561 การซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
06/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 143.1/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อ Core Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network ระหว่างห้อง Server Room และ Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network ติดตั้งภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
06/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 143/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งภายในศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น (ชั้น 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 141/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 140/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 139/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 138/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 137/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่และศูนย์รวมและชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแขวนเพดาน
03/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 136/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด
03/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 135/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง
03/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 134/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
03/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง
02/07/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
25/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 130/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 129/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กดิจิตอล จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 128/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟอเนกประสงค์ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 127/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัดทำเส้นเลือดเทียม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 126/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งบานประตูเข้า-ออก และช่องแสงติดตาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 125/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายอักษรโลหะและโลโก้ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 124/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 123/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และแผนกรังสีวินิจฉัย ติดตั้งภายในึก 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 122/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่องานระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์พร้อมติดตั้งของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 121/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสีที่ประมวลภาพด้วยระบบฟูลลี่ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
14/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 120/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 119/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน
12/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 118/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 39,312 ครั้ง ระยะเวลาในการจ้าง 36 เดือน ณ ศูนย์ไตเทียมเจริญกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 117/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 17,408 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 116/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูบานเลื่อนชั้น 1 และ ชั้น 2 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 115/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 25 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 114/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 113/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 112/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่องานระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 111/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องเก็บครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
04/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 110/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 109/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 108/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 107/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 106/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดกำเนิดแรงดันศักย์ไฟฟ้าสูง (INV/HV) สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 104/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 102/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 101/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 100/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 98/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 97/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 95/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 94/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนเฉลี่ย 6,000 ขวด สำหรับเด็กจำนวน 3,000 ขวด ระยะเวลาในการจัดซื้อ 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 93/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 92/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 91/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ
11/05/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU | แบบแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU
11/05/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง ถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงถนนรอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น | แบบถนน
11/05/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว | แบบเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 90/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำห้องพักผู้ป่วยพิเศษ เป็นห้องตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง ที่ชั้น 6 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จานวน 1 งาน
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 90/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำห้องพักผู้ป่วยพิเศษ เป็นห้องตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง ที่ชั้น 6 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 89/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 88/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 87/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 86/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถง 4 พนักพิง สีไม้จีบาโน่ ที่นั่งบุหนังเทียมสีน้ำตาล จำนวน 40 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 84/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์ / โหล จำนวน 2,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 83/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 82/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาจัดทำห้องพักผู้ป่วยพิเศษ เป็นห้องตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างงานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างก่อสร้างแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU, CCU จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU, CCU จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 81/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
07/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 80/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU, CCU จำนวน 1 งาน
04/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 79/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากรุผนังตะกั่ว เพื่อปรับปรุงขยายงานพื้นที่งานรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 78/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจนและข้อต่อ จำนวน 5 ตัว, ชุดดูดเสมหะ จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดเงื่อนไขการกำจัดขยะติดเชื้อ
03/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดเงื่อนไขการกำจัดขยะติดเชื้อ
02/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน
02/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
02/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 75/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 17,408 ครั้ง
01/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการจัดซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ยูนิต
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 74/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 73/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 6 ชุด
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 72/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 71/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ กำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 70/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์ โหล จำนวน 2,000 ผืน
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 69/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 68/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนเฉลี่ย 6,000 ขวด สำหรับเด็ก จำนวน 3,000 ขวด ระยะเวลาในการจัดซื้อ 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า
30/04/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2561 การซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนเฉลี่ย 6,000 ขวด สำหรับเด็ก จำนวน 3,000 ขวด ระยะเวลาในการจัดซื้อ 12 เดือน
24/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 66/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 65/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 64/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษ และกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีจำนวนน้ำหนักขยะติดเชื้อเฉลี่ยประมาณ 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน
17/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 63/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง
17/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 62/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 61/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง
11/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 60.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้อง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 60/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่นอที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 59/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 58.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 28,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 57/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
28/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด
22/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน
21/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วโรงพยาบาล จ้านวน 1 งาน
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 51/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 49/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 47/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 46/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 45/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 44/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 การเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 42/2561 เรื่อง ประกวดรเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
19/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 41/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182 ชุด ระยะเวลา 365 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 40/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีน ขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 252,736 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดซื้อจำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 39/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องระบบสำรองก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 36/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอไรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอไรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
13/03/61
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 6/2561 จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 38/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร | แบบโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
12/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จานวน 1 เครื่อง
09/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 34/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจด้วยความดันบวก 2 ระดับ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิกพกพาติดตัวตลอด 72 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร | แบบโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
06/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 31/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 30/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการรักษาพยาบาลรวมการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอ Smart Signage Display พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 28.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานตกแต่งภายในบริเวณ ชั้น 11 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
26/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 25/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการรักษาพยาบาลรวมการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561
23/02/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ จานวน ๑ งาน
21/02/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
20/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 22.1/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
14/02/61
ตารางแสดงราคากลาง ชื่อโครงการ จัดซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาด 60"x80" น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน

14/02/61
ตารางแสดงราคากลาง ชื่อโครงการ จัดซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 27 รายการ

14/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงเหล็กวางตู้ควบคุมตู้ฮาร์โมนิค ฟิลเตอร์ห้องเครื่อง อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 20/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อรองรับห้องเครื่อง MRI และ CT-Scan ของศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 19.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานกั้นห้องประชุมศูนย์ (Training Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 การซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 252,736 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดซื้อจำนวน 12 เดือน
09/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561 ชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182 ชุด ระยะเวลา 365 วัน
07/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

07/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

02/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การขอซื้อ Ranibizumab inj 10 mg/ml จำนวน 210 amp.
02/02/61
ร่างประกาศกระบอกฉีดยาอินซูลีน |ร่างประกวดราคากระบอกฉีดยาอินซูลีน |รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยาอินซูลีน

02/02/61
ร่างประกาศชุดทำแผลปลอดเชื้อ |ร่างประกวดราคาชุดทำแผลปลอดเชื้อ |รายละเอียดเฉพาะชุดทำแผลปลอดเชื้อ

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

26/01/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 13/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า

26/01/61
ตารางแสดงราคากลาง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง

24/01/61
ประกาศฉบับที่ 12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 |รายละเอียด

19/01/61
ประกาศฉบับที่ 9/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เย็นออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |รายละเอียดและเงื่อนไข

17/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กระโหลกศรีษะความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |เอกสารประกวดราคา

16/01/61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดสว่านเจาะ กรอ กระโหลกศีรษะ ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

15/01/61
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสกู๊ปและผลิตวิดีทัศน์แนะนำโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/01/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

10/01/61
ประกาศเรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า

09/01/61
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม ๓๐G ยาว ๘ มิลลิเมตร ชนิด ๐.๕ มิลลิลิตร จำนวน ๒๖๔,๙๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04/01/61
ประกาศ ฉบับที่ 02/2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เสนส์ ระยะเวลา 12 เดือน

04/01/61
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน ๕๐๕,๗๕๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03/01/61
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ