แผนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120

 โทรศัพท์. 034-419555-6

 Fax. 034-419567

Email : bghhosp@gmail.com

 Banphaeo General Hospital

 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร