ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

30/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ

30/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสะแก | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ

30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 150,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1 ปี

30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง

30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อมอเตอร์เจาะและคว้านกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง

30/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อมอเตอร์เจาะและคว้านกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

25/12/57
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง NICU จำนวน 1 งาน

25/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 150,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1 ปี

24/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา

24/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องวัดความดันลุกตา

24/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องกระตุกหัวใจ

24/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา

24/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเครื่องวัดความดันลุกตา

24/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเครื่องกระตุกหัวใจ

22/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ

18/12/57
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 5 ปี | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

17/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องล้างจานรบบสายพานลำเลียงพร้อมเครื่องเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

17/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องล้างจานรบบสายพานลำเลียงพร้อมเครื่องเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

17/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบสถานีควบคุมศูนย์กลางสำหรับบันทึก และติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ชนิด 8 เตียง พร้อมเครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกทารกในครรภ์

17/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อระบบสถานีควบคุมศูนย์กลางสำหรับบันทึก และติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ชนิด 8 เตียง พร้อมเครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกทารกในครรภ์

15/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

15/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อมอเตอร์เจาะและคว้านกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

12/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างตัดผ้า จำนวน 3 รายการ

09/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

09/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

09/12/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 360,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1 ปี

08/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 150,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1ปี | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

08/12/57
ประกาศ เรื่อง ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

03/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ตรวจตา (SLIT LAMP) จำนวน 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

03/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

03/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดกึ่งอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า (AED) ชนิดมีจอภาพ จำนวน 3 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

01/12/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฝังฝ้าสี่ทิศทาง 36000BTU จำนวน 1 ชุด

28/11/57
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ห้องพัสดุ จำนวน 1 งาน

28/11/57
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด กั้นฝาด้านข้างจั่ว ทำฝ้าหน้ามุกอาคาร จำนวน 1 งาน

27/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด

27/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้ออัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด

27/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความชัดเจนของสายตาสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด

26/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 20 ชุด

25/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องล้างจานรบบสายพานลำเลียงพร้อมเครื่องเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

25/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบสถานีควบคุมศูนย์กลางสำหรับบันทึก และติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ชนิด 8 เตียง พร้อมเครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกทารกในครรภ์ | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

25/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

21/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

19/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กอ่อนคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้

17/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน 35 ใบ

17/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างที่เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน

14/11/57
ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างที่เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน

11/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่อง

11/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำสำหรับกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง

11/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

10/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ

03/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้

30/10/57
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด

28/10/57
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 360,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 1 ปี | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ | ราคากลาง | บันทึกข้อความ | โครงการประกวดราคา

22/10/57
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ | เอกสารประกวดราคาจ้าง

21/10/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ

17/10/57
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดมีเตียง จำนวน 1 เครื่อง

17/10/57
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้

16/10/57
ประกาศา เรื่อง จ้างต่อเติมระบบไปป์ไลน์  

15/10/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 5 ยูนิต

14/10/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 2 งาน

14/10/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่อง Laser Yag visulas III จำนวน 1 ชุด

10/10/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องบำบัดผิวใส จำนวน 49 ชุด

10/10/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อโครงใส่ผ้าเปื้อนสแตนเลส จำนวน 49 ชุด

09/10/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจจอประสาทตาด้วยการฉีดสี จำนวน 1 เครื่อง

03/10/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ

03/10/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดมีเตียง จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ

01/10/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 5 ยูนิต

01/10/57
แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

01/10/57
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ