ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

22/03/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง อายุรแพทย์ (สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด)
18/03/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
08/03/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
03/03/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

18/05/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ 
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ