ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

28/12/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน

28/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

28/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

22/12/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงูเห่า จำนวน 1 งาน

14/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน (รอบที่ 2) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

14/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น (รอบที่ 2) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |โครงการประกวดราคา

14/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (รอบที่ 2) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |โครงการประกวดราคา

07/12/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

04/12/58
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 870 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

04/12/58
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร>

02/12/58
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/58
ตารางราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

01/12/58
ตารางราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS)

01/12/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (รอบที่ 3 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/11/58
ประกาศ เรื่อง ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน

25/11/58
ประกาศ เรื่อง ผ้าเซ็ท 40x40 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ พร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ|บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร|กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง|แบบตกแต่งภายใน

23/11/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ 3A จำนวน 1 งาน

23/11/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้า จำนวน 11 รายการ

23/11/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้า จำนวน 12 รายการ

17/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อระบบเชื่อมสาขาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ

17/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (รอบที่ 3 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

17/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 870 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสาม จำนวน 1 งาน

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตัน จำนวน 1 งาน

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโฆ จำนวน 1 งาน

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชั้นวางของ จำนวน 13 รายการ

12/11/58
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม | บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | รายการประกอบแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

04/11/58
ตารางราคากลางซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 870 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

03/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ พร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ| โครงการประกวดราคา

03/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องซีลสายถุงเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

02/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

26/10/58
ประกาศ เรื่อง จ้างทำหลังคาโครงเหล็ก พร้อมรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน

22/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเสื้อกราวน์ จำนวน 600 ตัว

22/10/58
ประกาศ เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงูเห่า จำนวน 1 งาน

20/10/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ MDB และงานเชื่อมบรรจบสายเมนไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/10/58
ประกาศราคากลาง เรื่อง ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 1 ตู้

13/10/58
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/10/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (รอบที่ 2 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ| ราคากลาง

08/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 16 รายการ

08/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 5 รายการ

05/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

01/10/58
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

01/10/58
แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

01/10/58
รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

25/09/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

25/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ MDB และงานเชื่อมบรรจบสายเมนไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา| ราคากลาง| โครงการประกวดราคา

25/09/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับแก๊ส สารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในของเลือด จำนวนประมาณ ๓,๖๐๐ test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/09/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/09/58
ประกาศ เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช่ร่วมกับมอเตอร์ตัดเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

22/09/58
ประกาศ เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2557

14/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะ| ราคากลาง | โครงการประกวดราคา

11/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับแก๊ส สารอิเล็กไตรไลท์และเมตาโบไลท์ในของเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะ| ราคากลาง | โครงการประกวดราคา

08/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต

08/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต

07/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารประกวดราคา|โครงการประกวดราคา

02/09/58
ประกาศ เรื่อง เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 ชุด

01/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดติดตามและบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 24 ชม. แบบพกพา (Holter) จำนวน 1 เครื่อง

01/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

31/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดติดตามและบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 24 ชม. แบบพกพา (Holter) จำนวน 1 เครื่อง

31/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

20/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง

19/08/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อตู้เก็บกล้องส่องตรวจ จำนวน 1 ชุด

19/08/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงผิวถนนทางเข้าออก จำนวน 1 งาน

18/08/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง

17/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง

17/08/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง | ราคากลาง | รายละเอียด|เอกสารสอบราคา|เอกสารสอบราคา

17/08/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดติดตามและบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 24 ชั่วโมง แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | ราคากลาง | รายละเอียด|เอกสารสอบราคา |โครงการประกวดราคา

17/08/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต | ราคากลาง | รายละเอียด|เอกสารสอบราคา |โครงการประกวดราคา

14/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 5 ปี

14/08/58
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนเมมเบรนยูฟ่า จำนวน 2 ลูก

11/08/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถเข็นเปลหาม จำนวน 10 คัน

11/08/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำสำหรับกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง

11/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง

10/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง

03/08/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงผิวถนนทางเข้าออก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 1 งาน

03/08/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต

29/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพขณะผ่าตัดพร้อมชุดวัดก๊าซ CO2 จำนวน 1 เครื่อง

29/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกะโหลกชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 ชุด

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อถังน้ำร้อนระบบแรงดันในตัว จำนวน 2 ถัง

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ผ้าปูเตียง จำนวน 800 ผืน ปลอกหมอน จำนวน 800 ปลอก

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดและเครื่องนอนผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องชงกาแฟพร้อมเครื่องบดเมล็ดกาแฟ 2 หัวชง จำนวน 1 ชุด

23/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพขณะผ่าตัดพร้อมชุดวัดก๊าซ CO2 จำนวน 1 เครื่อง

23/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกะโหลกชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

23/07/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องให้บริการทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน

21/07/58
ประกาศ เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 1 ระบบ

21/07/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผนกซักฟอก จำนวน 1 งาน

20/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง |ราคากลาง|รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารสอบราคา|โครงการประกวดราคา

20/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง |ราคากลาง|รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารสอบราคา|โครงการประกวดราคา

20/07/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 5 ปี |ราคากลาง|รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารประกวดราคา

14/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต |ราคากลาง|เอกสารสอบราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

09/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นระบบ VRV จำนวน 1 ระบบ

09/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าปรับนอน จำนวน 10 ตัว

08/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพขณะผ่าตัดพร้อมชุดวัดก๊าซ CO2 จำนวน 1 เครื่อง |ราคากลาง|เอกสารสอบราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ|โครงการประกวดราคา

08/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกระโหลกชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด |เอกสารสอบราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

06/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด

03/07/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง (CAVI) จำนวน 1

03/07/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง

29/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องล้างไต จำนวน 1 งาน

29/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงทางเดิน จำนวน 1 งาน

23/06/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้าผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้าประกอบหัตถการ จำนวน 2 รายการ

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้าประกอบหัตถการ จำนวน 3 รายการ

23/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 ชุด

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างทำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 5 รายการ

17/06/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

17/06/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

15/06/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี

11/06/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

11/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด

10/06/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ|ราคากลาง|บันทึกข้อความ|โครงการประกวดราคา

09/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างสร้างหลังคาและรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน

05/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

04/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเก้าอี้แถว 4 พนักพิง จำนวน 15 แถว

04/06/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกรอบแว่นตา จำนวน 1,000 อัน

03/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการรักษาพยาบาล โดยวิธีพิเศษ|ตารางแสดงวงเงิน|เงื่อนไข

03/06/58
ร่าง TOR เรื่อง ซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

28/05/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | โครงการประกวดราคา

25/05/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ |ราคากลาง |บันทึกข้อความ|โครงการประกวดราคา

25/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ

25/05/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

18/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

18/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

18/05/58
ร่าง TOR เรื่อง การเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

11/05/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ |ราคากลาง|บันทึกข้อความ|โครงการประกวดราคา

07/05/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

07/05/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่ม จำนวน 750 ผืน

30/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | โครงการประกวดราคา

27/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา(Syring Pump) จำนวน 10 เครื่อง|ราคากลาง

27/04/58
ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด

27/04/58
ร่าง TOR เรื่อง การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

23/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syring Pump) จำนวน 10 เครื่อง

21/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

21/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดMini Air Drill สำหรับใช้ในการผ่าตัดกระดูกนิ้วมือและกระดูกที่มีขนาดเล็กจำนวน 1 ชุด

20/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเดินระบบท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน

16/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(INFUSION PUMP) จำนวน 20 เครื่อง

16/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(INFUSION PUMP) จำนวน 20 เครื่อง

09/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 10 เครื่อง|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

31/03/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

31/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

31/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อกระจกร่วมกับต้อหินมุมปิด จำนวน 1 ชุด

27/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

27/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อกระจกร่วมกับต้อหินมุมปิด จำนวน 1 ชุด

24/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 20 เครื่อง|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

24/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างตัดผ้า จำนวน 7 รายการ

24/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อรถเข็นขยะติดเชื้อ จำนวน 4 คัน

23/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syring Pump) จำนวน 10 เครื่อง

13/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องยิงแสงเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

13/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อกระจกร่วมกับต้อหินมุมปิด จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

12/03/58
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

05/03/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี|เอกสารประกวดราคาซื้อ |รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

05/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 10,000 ชุด

06/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตาพร้อมโต๊ะวาง จำนวน 1 ชุด

03/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดแพทย์ผ่าตัด จำนวน 4 รายการ

03/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด

26/02/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน

26/02/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน

25/02/58
ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน |เอกสารประกวดราคาซื้อ |รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

13/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จำนวน 1 ชุด

12/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บน้ำบนดิน PE จำนวน 4 ใบ

11/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ล้างไตเจริญกรุง จำนวน 1 งาน

11/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง

10/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน 2 รายการ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

10/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง

10/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง

05/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลังโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด

05/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถเข็นบุลวดตาข่าย จำนวน 10 คัน โครงใส่ผ้าเปื้อน 10 คัน

04/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดีงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 ชุด|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

04/02/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

02/02/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 10,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ |ราคากลาง |บันทึกข้อความ |โครงการประกวดราคา

29/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อห้องอาหารสำเร็จรูป ขนาด 72 ตารางเมตร และระเบียงขนาด 18 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด

29/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อห้องอาหารสำเร็จรูป ขนาด 72 ตารางเมตร และระเบียงขนาด 18 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด

27/01/58
ร่าง TOR โครงการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ แบบเพลต|เอกสารประกวดราคาซื้อ

27/01/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง|เอกสารสอบราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน

21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน

21/01/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 7,200 ขวด ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับเด็กจำนวน 1,800 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี

21/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 7,200 ขวด ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติสำหรับเด็กจำนวน 1,800 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี

20/01/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้า จำนวน 5 รายการ

20/01/58
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

13/01/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องจี้ด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

12/01/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง

12/01/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อห้องอาหารสำเร็จรูป ขนาด 72 ตารางเมตร และระเบียงขนาด 18 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด|เอกสารสอบราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

09/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง

09/01/58
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง

09/01/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 8 ปี |

06/01/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อแผ่น Cassette CR ขนาด 35x43 ซม. จำนวน 5 แผ่น

05/01/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 รายการ | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะ

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ